Informace o projektu

Úplný název projektu Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvím
Navazuje na projekt Konstrukce metod pro vícefaktorové měření komplexní podnikové výkoností ve vybraném odvětví CEP ID GAP403/11/2085
Registrační číslo GAP403/11/2085
Doba řešení projektu 3 roky
Řešitel doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph. D
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitel doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph. D
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
Začátek řešení projektu 1. 1. 2014
Konec řešení projektu 31. 12. 2018